Projekt & kampanjer

Youth Up North

YOUTH UP NORTH

Nu stärker vi ungas inflytande i Norra Sverige! År 2020 startades Youth Up North – ett flerårigt projekt med mål att utforska nya metoder som stärker ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga vill stanna kvar och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen.

Genom sektorsöverskridande samarbeten och tillsammans med utvalda kommuner i Norrland kommer nya metoder att utvecklas, testas, förfinas, och slutligen implementeras för att öka ungas inflytande i sitt lokalsamhälle.

Projektet präglas av entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft. Projektet drivs av föreningen Youth 2030, tillsammans med Sveriges Ungdomsråd och Fanzingo. Bakom initiativet står Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.

Nyfiken på att höra mer?

Helena Forsgren
helena@youth2030.se
+46 76 832 36 61

ikon

#Rösträtt16

#RÖSTRÄTT 16

Nu sänker vi rösträttsåldern! För 100 år sedan fick kvinnor rösträtt i Sverige. Nu är det dags för ett nytt historiskt skifte – det är dags att unga människor blir en större del av demokratin. Det är dags att sänka rösträttsåldern!

Tillsammans med andra goda krafter kämpar vi för att sänka rösträttsåldern till 16 och därmed ge unga möjlighet att påverka sin samtid och sina egna liv. Unga människor är idag mer engagerade i samhället än någonsin. Samtidigt är det fler och fler unga som känner att de står utanför samhället, att de inte är viktiga, att deras röst inte hörs. Det är inte bara orättvist, det är ett hot mot demokratin.

Unga i Sverige vill vara med och påverka men många vet inte hur den lokala demokratin

fungerar eller hur de ska göra för att påverka politiskt. Intresset för politik ökar och unga vill ha mer transparenta beslutsprocesser.
De vill också delta i planering och diskussion om saker som rör deras vardag. Det finns en frustration och vilja till förändring.

Vi är övertygade om att det här problemet går att fixa. Vi är övertygade om att unga människors kraft, engagemang och idéer gör demokratin starkare, bättre, mer demokratisk. Men vi är också övertygade om att det inte kommer att ske utan kamp, den här gången heller.

Vill du bli en del av rörelsen? Hör av dig!

Marica Määttä
marica@youth2030.se
+46 76 633 11 23