Projekt & kampanjer

Youth Up North

YOUTH UP NORTH

Nu stärker vi ungas inflytande i Norra Sverige!

År 2020 startades Youth Up North – en mångårig satsning med mål att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga vill stanna kvar och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Genom sektorsöverskridande samarbeten och tillsammans med Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Doroteas kommun, kommer nya metoder att utvecklas, testas och slutligen implementeras för att öka ungas inflytande i sitt lokalsamhälle.

Projektet präglas av entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft.

Satsningen drivs av föreningen Youth 2030 Movement, tillsammans med Sveriges Ungdomsråd och Fanzingo. Bakom initiativet står Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.

Nyfiken på att höra mer?

Helena Forsgren
helena@youth2030.se
+46 76 832 36 61

ikon

#Rösträtt16

#RÖSTRÄTT 16

Nu river vi hinder mellan unga och makten!

För 100 år sedan fick kvinnor rösträtt i Sverige. Nu är det dags för ett nytt historiskt skifte – det är dags att unga människor blir en större del av demokratin. Det är dags att sänka rösträttsåldern!

Tillsammans med andra goda krafter kämpar vi för att sänka rösträttsåldern till 16 år och därmed ge unga större möjlighet att påverka sin samtid och framtid. Unga människor är idag mer engagerade i samhället än någonsin. Samtidigt är det fler och fler unga som känner att de står utanför samhället, att de inte är viktiga, att deras röst inte hörs. Det är inte bara orättvist, det är ett hot mot demokratin.

Vi är övertygade om att det här problemet går att fixa. Vi är övertygade om att unga människors kraft, engagemang och idéer gör demokratin starkare, bättre och mer demokratisk. Men vi är också övertygade om att det inte kommer att ske utan kamp, den här gången heller.

Vill du bli en del av rörelsen? Hör av dig!

Marica Määttä
marica@youth2030.se
+46 76 633 11 23