Anlita oss

VAD VI KAN GÖRA

Youth 2030 Movement stöttar kommuner, myndigheter och civilsamhället i sitt arbete att inkludera och föra dialog med unga.
Vi arrangerar sammanhang där unga kan lyfta sina perspektiv och förslag, och hjälper beslutsfattare och andra vuxna att förstå och tillgodose ungas behov och rättigheter.

Vi är en språngbräda och accelerator som hjälper till i uppstarten av nya arbetssätt för att stärka ett långsiktigt arbete för ungas delaktighet och inflytande.

Foto: Emma Grann

EXEMPEL PÅ METODER OCH
PROCESSER VI ERBJUDER

  • Idégenereringsprocesser med ungas idéer och förslag i centrum
  • Samskapande hackatons mellan unga och beslutsfattare
  • Digitala medborgardialoger med unga
  • Föreläsningar och workshops om ungas inflytande och delaktighet
  • Strategiskt stöd och processledning för verksamheter som vill utveckla inflytande och delaktighetsarbetet för barn och unga

Vill du veta mer?

Hör av dig till Oliwer Karlsson vår programansvariga för mer information!

“Youth 2030 Movement känns alltid aktuella, lite uppkäftiga och har just den jävlar anamma som behövs när förändring ska till!”

– Camilla Freedman, enhetschef Kulturskolan, Stockholms stad

”Det har varit otroligt värdefullt att kunna erbjuda våra studenter föreläsningar och diskussionsmöjligheter med Youth 2030, ni lyckas så väl med att förklara vikten av demokrati- och barnrättsarbete och framförallt med att konkretisera detta i faktiskt exempel. De återkommande kommentarerna från studenterna i kursutvärderingarna är “så jäkla bra” och vi lärare kan bara instämma”

– Emma Berge Kleber, Universitetsadjunkt, Amira-Sofie Sandin, Doktorand, Högskolan i Borås

”Youth 2030 Movement utmanade oss kultur-och fritidchefer i idén om att använda unga när vi styr och leder våra verksamheter. Han inspirerade och engagerade. Så glada att kunna använda Youth i vår konferens”

– Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening