Anlita oss

VAD VI KAN GÖRA

Youth 2030 Movement stöttar kommuner, myndigheter och civilsamhället
i sitt arbete att inkludera och föra dialog med unga.
Vi arrangerar sammanhang där unga kan lyfta sina perspektiv och förslag,
och hjälper beslutsfattare och andra vuxna att förstå och tillgodose
ungas behov och rättigheter.

Vi är en språngbräda och accelerator som hjälper till i uppstarten
av nya arbetssätt för att stärka ett långsiktigt arbete för
ungas delaktighet och inflytande.

Foto: Emma Grann

EXEMPEL PÅ METODER OCH
PROCESSER VI ERBJUDER

  • Idégenereringsprocesser med ungas idéer och förslag i centrum
  • Samskapande hackatons mellan unga och beslutsfattare
  • Digitala medborgardialoger med unga
  • Föreläsningar och workshops om ungas inflytande och delaktighet
  • Strategiskt stöd och processledning för verksamheter som vill utveckla inflytande och delaktighetsarbetet för barn och unga

Vill du veta mer?

Hör av dig till Oliwer Karlsson vår programansvariga för mer information!