Bli medlem

VARFÖR VARA MEDLEM?

Vill du stärka ungas plats i demokratin? Vill du öka ungas inflytande
och delaktighet? Vill du vara med och skapa förändring? Bli medlem
i Youth 2030 Movement!

Om du är engagerad i en organisation och vill bli medlem,
mejla oss på info@youth2030.se så berättar vi mer.

Välkommen till maktskiftet!

BLI MEDLEM