Jobba med oss

Jobba med oss

Jobba med oss

Gemensam Föreningskoordinator för Youth 2030 Movement, Sverok och Skolidrottsförbundet i Skåne

Om uppdraget:
Vi söker en engagerad och driven Föreningskoordinator som kommer att vara en nyckelperson i ett projekt i Bjuvs kommun. Du kommer att representera tre organisationer – Youth 2030 Movement, Sverok och Skolidrottsförbundet i Skåne – gentemot ungdomar och anställda inom kommunen och det lokala föreningslivet. Ditt mål som föreningskoordinator är att utifrån ungas perspektiv förbättra och utveckla fritids- och föreningsfrågor i Bjuv. Det är ditt uppdrag att se till att aktiviteter blir gjorda. Projektet är en del av en större satsning för att stärka samverkan inom civilsamhället och främja ungas möjligheter i livet. Projektet är finansierat av Vinnova.

Arbetsuppgifter:

 • Ha dialoger med unga för att ta reda på vad de vill förändra inom fritids- och föreningsområdet.
 • Skapa samarbete mellan unga, lokala föreningar, ungdomsorganisationer och beslutsfattare för att lösa utmaningarna som unga identifierar.
 • Planera och stödja aktiviteter som unga efterfrågar och skapa möjligheter för dem att delta och engagera sig.
 • Stödja kommunen och lokalsamhället i att skapa en varierad fritid.
 • Rekrytera, engagera och stötta ungdomsledare som driver etableringen av Sverok och Skolidrottsförbundet i Skåne i Bjuvs kommun.
 • Utifrån behov och önskemål bygga upp samverkansmodeller mellan föreningar och organisationer.

Anställningsvillkor:
Tjänsten är en visstidsanställning hos Youth 2030 Movement på heltid med start 15 augusti till och med 15 juli 2024. Du kommer att tillhöra en projektgrupp bestående av personer från Youth 2030 Movement, Sverok och Skolidrottsförbundet i Skåne och arbetsledas av projektledare från alla tre organisationerna. Du kommer att utgå från Bjuv, och dina projektmedarbetare och kollegor i föreningen är spridda i Sverige vilket kräver löpande digitala möten och arbetssätt. Arbetsresor i Sverige kommer att förekomma.

Kvalifikationer och erfarenheter:

 • Erfarenhet av ungt engagemang eller aktiviteter inom civilsamhället med fokus på samhällsförändring eller meningsfull fritid.
 • Erfarenhet av föreningsengagemang i t.ex. en styrelse
 • Erfarenhet av att arbeta och stödja unga
 • Erfarenhet av ledarskap inom ungdomsverksamhet.
 • Erfarenhet av att arrangera både stora och små aktiviteter/arrangemang.

Personliga egenskaper:

 • Vi söker efter en engagerad individ som har förmågan att skapa relation till unga. Du bör kunna förstå och relatera till unga i Bjuv. Vi värdesätter kreativitet, innovativt tänkande och en god kännedom om aktuella intressen och livssituationer för unga.
 • Du är bra på att bygga relationer och kommunicera med olika människor som befinner sig i olika miljöer och är verksamma i såväl föreningslivet som kommunen.
 • Du är självgående och utåtriktad, har god samarbetsförmåga och ser dig själv som en viktig pusselbit i en större helhet.
 • Du är nyfiken och gillar att testa nya arbetssätt och lösningar i en dynamisk miljö med snabba förändringar
 • Du är en van talare och trivs med att leda och tala inför större grupper
 • Du är målmedveten och fokuserad på att nå uppsatta mål.
 • Du delar vår syn på unga som självständiga individer med rättigheter och värnar om demokrati. Du vill inspirera och engagera unga.
 • Ingen formell utbildningsnivå krävs.

Om ansökningsprocessen:
Vi vill verka för mångfald i våra rekryteringsprocesser, och tillämpar därför anonymiserat urval i första steg. Du ansöker till tjänsterna genom att fylla i följande formulär. Vi tillämpar löpande urval, vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt men senast den 28 maj 2023. Har du frågor om annonsen kontakta info@youth2030.se eller Marlene Claesson, generalsekreterare på Youth 2030 Movement 0707 62 00 27

Om Youth 2030 Movement
Youth 2030 Movement är en ideell förening som jobbar för att unga ska få mer makt i samhället. Vi arbetar tillsammans med kommuner, andra föreningar, unga och vuxna för att skapa en starkare demokrati.

Om Sverok
Sverok – Spelkulturförbundet, samlar den svenska spelkulturen och är med 40 000 medlemmar i 2000 anslutna föreningar ett av landets största ungdomsförbund. Sverok har en gedigen erfarenhet av att engagera unga ledare och etablera alternativ för att stärka ungas sammanhang.

Om Skolidrottsförbundet i Skåne
I Skolidrottsförbundet i Skåne vill vi att barn och unga ska röra sig i ett sammanhang där unga själva har makten. Här leder unga rörelsen genom att engagera sig på förbundsnivå, driva våra föreningar och vara ledare på aktiviteter för rörelseglädje. De unga som är aktiva skapar varje dag arenor för andra barn och unga att utveckla sin rörelseförståelse, sitt eget ledarskap, sin kunskap om och sin plats inom demokratin och inte minst sin gemenskap i förbundet och sin egen förening.