Vi är en rörelse som stärker ungas plats i demokratin.