rösträtt16

Det är dags att göra demokratin större genom att släppa in unga på riktigt!

Det är dags att göra demokratin större genom att släppa in unga på riktigt!

Det var inte särskilt länge sedan som det ansågs onödigt och farligt att låta kvinnor, 23-åringar och dömda rösta. I efterhand känns det konstigt att vi inte ville ha en större demokrati. Det är dags för demokratin att ta nästa steg. Vi uppmanar regeringen att möjliggöra för kommuner att ha testverksamhet med rösträtt för 16- och 17-åringar!

Skriv under nu för att ta ställning för att sänka rösträttsåldern till 16 år!  

Skriv under för en sänkt rösträttsålder!

  * Obligatoriska fält

  Youth 2030 Movement är en rörelse som bildades 2019 på initiativ av unga och vuxna som tillsammans kämpar för unga människors plats i demokratin. Utöver att kämpa för sänkt rösträttsålder hjälper vi kommuner att inkludera unga, fördelar bidrag till demokratiprojekt, och förändrar beslutsfattares syn på unga.

  Läs mer om oss vårt arbete på youth2030.se och störredemokrati.nu
  Kampanjen backas av The Body Shop, Elevernas riksförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, RFSL Ungdom och Unga Örnar.

  Skriv under för att stärka ungas plats i demokratin!
  Det är dags att sänka rösträttsåldern!

  Skriv under för att stärka ungas plats i demokratin!
  Det är dags att sänka rösträttsåldern!

  Dagens unga är mer engagerade och mer samhällsintresserade än någonsin! Ungas samhällsengagemanget är högt men engagemang i partipolitik är lågt.

  Från 16 år kan man driva företag, jobba heltid och betala skatt. Du omfattas även av totalförsvarsplikten, har gått ut grundskolan och kan straffas för brott mot lagar du har noll möjlighet att påverka.

  Rösträtt från 16 år har förverkligats i ett 10-tal länder, och lett till positiva resultat. Även EU rekommenderar medlemsstaterna att utöka rösträtten till 16 år i EP-valet.

  Unga mellan 18-24 år är den mest underrepresenterade åldersgruppen på alla politiska nivåer. Medelåldern i riksdagen är 46,7 år. Ungas perspektiv saknas!

  Rösträttsåldern i Sverige är inte 18 år i praktiken, utan drygt 20. De flesta förstagångsväljare har både varit myndiga och valbara i två år när de röstar. Om vi sänker rösträttsåldern till 16 blir genomsnittet istället drygt 18 år.

  Det är dags att göra demokratin större genom att släppa in unga – på riktigt.

  Länder som har rösträtt för unga

  Länder som har rösträtt för unga

  Idag har ett tiotal länder sänkt rösträttsåldern till 16 år, till exempel Österrike, Skottland, Estland och Brasilien. Även i Tyskland, Malta och USA har 16-åringar rösträtt i vissa delar av landet.

  Österrike
  Storbritannien
  Estland
  Argentina
  Brasilien

  Ecuador
  Kuba
  Nicaragua
  Bosnien-Hercegovina
  Jordanien

  Tyskland
  Malta
  USA

  Be Seen. Be Heard.

  Be Seen. Be Heard.

  The Body Shop backar #Rösträtt16 och tillsammans kommer vi att arbeta för att utöka rösträttsåldern till 16 år med målet att unga ska inkluderas i beslut om vem som ska representera folket, och ta beslut om ungas nutid och framtid.

  Läs mer om den globala kampanjen Be Seen. Be Heard som syftar till att öka ungas deltagande i maktens rum i över 75 länder över sex kontinenter.

  The Body Shop har tillsammans med FN:s Generalsekreterares sändebud för unga har tagit fram en global rapport där det framkommer att nästan hälften av världens befolkning är yngre än 30 år. Trots detta utgör de endast 2,6 % av alla världens parlamentariker. Genomsnittsåldern för en världsledare är i dagsläget 62 år. Av alla parlament i världen är det 37 % som inte har en enda parlamentsledamot under 30 år och mindre än 1 % av dessa unga parlamentariker är kvinnor.

  Miljontals unga människor saknas i det offentliga livet. Med samhällsutmaningar som klimatkrisen, globala konflikter och ojämlikhet mellan åldersgrupper är det viktigare än någonsin att lyssna på unga människors åsikter och perspektiv. Unga människor har rätten att inkluderas i politiska beslut som påverkar dem, men rösträttsåldern är ett av flera hinder som står i vägen för ungas deltagande.

  Ta upp kampen med oss!

  Ta upp kampen med oss!

  Gör din röst hörd i debatten på vår twitter-kanal @youth2030sweden. Använd #rösträtt16, #BeenSeenBeenHeard och #störredemokrati.

  • Skriv ett förslag till din kommun, klicka här.
  • Skriv en debattartikel, klicka här.
  • Dela en bild om namninsamlingen, klicka här.
  • Få inbjudningar om kommande demonstrationer och kampanjer via vårt nyhetsbrev. Anmäl dig här.
  • Representerar du en organisation som vill planera gemensamma påverkansaktiviteter och bli del av vårt #rösträtt16-nätverk: kontakta info@youth2030.se.

  Afroinstitutionen
  Afroinstitutionen stöttar, bildar och stärker afrosvenskar genom projekt som lyfter afrosvenska perspektiv och afrosvensk representation. De skapar också rum där det afrosvenska narrativet får vara i fokus. I sitt projekt bygger de en virtuell plats, en institution, där ungdomar får ta del av svart historia på ett interaktivt och engagerande sätt.

  Elevernas riksförbund
  Elevernas riksförbund samlar och stärker elever i demokratiska forum, representerar och för fram elevers röst och värnar elevers rättigheter. I sitt projekt ska de ordna en utbildningshelg under valåret där unga engagerade i skolfrågor tillsammans kan stärka sina röster. Fokus kommer att vara på de allmänna valen och ungas delaktighet i demokratin.

  Stiftelsen Håll Sverige Rent
  Håll Sverige Rent arbetar för att påverka attityder och beteende och därmed minska nedskräpningen. I sitt projekt deltar de med ett digitalt eller fysiskt escape room under klimatmötet Stockholm+50 i juni 2022. Temat är den globala plastkrisen och unga ska utmana beslutsfattare att tillsammans spela sig fram till en hållbar lösning.

  Somaliska Ungdomar och Funktionshindrade (SUFF)
  SUFF arbetar för integration i segregerade områden i Malmö, informerar om riskerna med droger, förebygger allt som kan påverka ungdomars hälsa på ett negativt sätt, bekämpar fördomar, diskriminering och rasism genom föreningsaktivitet, särskilt för funktionshindrade ungdomar som har rätt att delta i föreningsaktivitet. I sitt projekt ska de genomföra studiebesök och arrangera föreläsningar för unga med syfte att unga ska få ett ökat intresse för både civilsamhället och politik, med särskilt fokus på valet.

  Stiftelsen Fanzingo
  Stiftelsen Fanzingo synliggör fler människor och låter fler röster och perspektiv höras i det offentliga samtalet. Med nya röster, bilder och erfarenheter bidrar de till att bryta normer inom etablerade medier och skapar ett mer demokratiskt samhälle. I sitt projekt kommer de att synliggöra och visa upp sin bild av Sverige, som i dagsläget inte ges utrymme i den politiska debatten eller i media. En bild där ungas berättelse och delaktighet är i fokus.

  Demokratibygget
  Demokratibygget arbetar för ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. De ger barn och unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. I sitt projekt ska Demokratibygget utveckla sin metod Demokratiacceleratorn till gymnasieskolans yrkesförberedande program.

  Svenska Röda Korsets Röda Korsets ungdomsförbund engagerar barn och unga, skapar respekt för människovärdet, förhindrar och lindrar mänskligt lidande och ökar förståelsen människor emellan. I sitt projekt erbjuder RKUF arbetsstugor och workshops på temat påverkansarbete för barn och unga. Särskilt fokus ska vara på lokal påverkan just i de sammanhang där ungdomarna befinner sig.

  Medborgarskolan Region Mitt
  Medborgarskolan ger alla människor en chans att utvecklas genom ny kunskap tillsammans med andra genom folkbildning, uppdragsutbildning och skolor. I sitt projekt ska de genomföra ”Demokratitältet”, en stadsdelsturné i Gävle med 15 stopp för att prata om demokrati, valmöjligheter, rätten till att rösta och att göra sin röst hörd.

  PoCaura Sverige
  PoCaura erbjuder en plats och en plattform av och för gymnasieelever som rasifieras där de kan ta plats, känna sig trygga och skapa förändring. I sitt projekt ska de anordna workshops, föreläsningar, bokcirkel, läxhjälp, mentorskap och skapa en trygg plats för unga som rasifierats.

  Romska ungdomsförbundet
  Romska Ungdomsförbundet skapar förutsättningar för romska barn och ungdomar att påverka beslutsfattare, myndigheter och samhället. I sitt projekt samlar Romska Ungdomsförbundet 25 romska unga under två helger för att erbjuda kunskap om demokratiska rättigheter.

  Uppropet Större demokrati

  Uppropet Större demokrati

  De senaste 75 åren har det skett en rad sänkningar av rösträttsåldern i Sverige: 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och nu senast 1975 till 18 år. Nu är det dags för nästa sänkning!

  I maj 2021 lanserade vi, tillsammans med 11 organisationer inom ungdomsrörelsen och den vuxna barnrättsrörelsen, ett gemensamt upprop för att sänka rösträttsåldern i Sverige. På störredemokrati.nu har vi samlat inspiration, fakta, forskning och ett aktivist-kit.

  Påverkansarbete

  Påverkansarbete

  Vi bedriver ett löpande påverkansarbete gentemot lokala och nationella politiker där vi lyfter den forskning och de erfarenheter både nationellt och internationellt som har tagits fram. Som en del av detta arbete anordnade vi den 6 april 2022 ett riksdagsseminarium tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Ta del av seminariet nedan, en bra chans att vässa dina argument!