Nu river vi hinder mellan unga och makten!

För hundra år sedan fick kvinnor rätt att rösta i Sverige. Det brukar kallas att allmän och lika rösträtt infördes. Men – allmän och lika för vem? Idag exkluderas 16- och 17-åringar från att rösta, enbart på grund av deras ålder. Nu när Sverige firar “100 år av demokrati” är det dags att även unga får full tillgång till sina demokratiska rättigheter.

Varannan ung uppger att de inte känner sig inkluderade i samhället. Vi måste minska glappet mellan politiker och unga, och trösklarna för ungas politiska deltagande behöver sänkas. Att ge unga rösträtt sänker inte bara trösklarna, utan tar bort dem.

Be Seen. Be Heard.

The Body Shop backar #Rösträtt16 och tillsammans kommer vi att arbeta för att utöka rösträttsåldern till 16 år med målet att unga ska inkluderas i beslut om vem som ska representera folket, och ta beslut om ungas nutid och framtid.

Läs mer om den globala kampanjen Be Seen. Be Heard som syftar till att öka ungas deltagande i maktens rum i över 75 länder över sex kontinenter.

The Body Shop har tillsammans med FN:s Generalsekreterares sändebud för unga har tagit fram en global rapport där det framkommer att nästan hälften av världens befolkning är yngre än 30 år. Trots detta utgör de endast 2,6 % av alla världens parlamentariker. Genomsnittsåldern för en världsledare är i dagsläget 62 år. Av alla parlament i världen är det 37 % som inte har en enda parlamentsledamot under 30 år och mindre än 1 % av dessa unga parlamentariker är kvinnor.

Miljontals unga människor saknas i det offentliga livet. Med samhällsutmaningar som klimatkrisen, globala konflikter och ojämlikhet mellan åldersgrupper är det viktigare än någonsin att lyssna på unga människors åsikter och perspektiv. Unga människor har rätten att inkluderas i politiska beslut som påverkar dem, men rösträttsåldern är ett av flera hinder som står i vägen för ungas deltagande.

Ta upp kampen med oss!

Gör din röst hörd i debatten på vår twitter-kanal @youth2030sweden. Använd #rösträtt16, #BeenSeenBeenHeard och #störredemokrati.

  • Skriv ett förslag till din kommun, klicka här.
  • Skriv en debattartikel, klicka här.
  • Få inbjudningar om kommande demonstrationer och kampanjer via vårt nyhetsbrev. Anmäl dig här.
  • Representerar du en organisation som vill planera gemensamma påverkansaktiviteter och bli del av vårt #rösträtt16-nätverk: kontakta frank@youth2030.se.

Upproret Större demokrati

Idag har ett tiotal länder sänkt rösträttsåldern till 16 år, till exempel Österrike, Skottland, Estland och Brasilien. Även i Tyskland, Malta och USA har 16-åringar rösträtt i vissa delar av landet. De senaste 75 åren har det skett en rad sänkningar av rösträttsåldern i Sverige: 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och nu senast 1975 till 18 år. Nu är det dags för nästa sänkning!

I maj 2021 lanserade vi, tillsammans med 11 organisationer inom ungdomsrörelsen och den vuxna barnrättsrörelsen, ett gemensamt upprop för att sänka rösträttsåldern i Sverige. På störredemokrati.nu har vi samlat inspiration, fakta, forskning och ett aktivist-kit.

Påverkansarbete

Vi bedriver ett löpande påverkansarbete gentemot lokala och nationella politiker där vi lyfter den forskning och de erfarenheter både nationellt och internationellt som har tagits fram. Som en del av detta arbete anordnade vi den 6 april 2022 ett riksdagsseminarium tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Ta del av seminariet nedan, en bra chans att vässa dina argument!