Våra initiativ

Demokratifonden

DEMOKRATIFONDEN

Nu river hinder mellan unga och makten!

Som en del av det arbetet ansvarar vi för Demokratifonden. Demokratifonden erbjuder finansiering till organisationer som arbetar för att stärka ungas plats i demokratin.

Unga är mer engagerade i samhället än någonsin. Samtidigt känner många unga att deras möjligheter att påverka samhället, är få. Därför vill vi stötta organisationer som, precis som vi, arbetar för att stärka ungas plats i demokratin. Göra det möjligt för fler att påverka beslut som rör dem. För att få riktigt genomslag måste arbetet vara ungdomsdrivet och utgå från de som berörs. Vi vill tända gnistan av intresse som finns där ute, och bidra till att fler unga kräver sina demokratiska rättigheter.

Vi ser gärna en bredd av organisationer som söker och för en bredd av aktiviteter. Ni som söker behöver inte ha varit en organisation en lång tid, höra till en stor organisation eller ha anställd personal.

Det viktigaste är att ni vill jobba med frågan om att stärka ungas plats i demokratin och har en konkret idé för hur ni kan göra det. Som organisation kan ni söka för mindre tidsbegränsade projekt, eller för större stöd till verksamheten.

Nyfiken på att höra mer?

Olle Pallin- Cox
olle@youth2030.se
+46 70 771 24 39

 

Satsningen drivs av föreningen Youth 2030 Movement, med stöd från Stenbecks Stiftelse.

ikon

Youth Up North

YOUTH UP NORTH

Nu stärker vi ungas inflytande i Norra Sverige!

År 2020 startades Youth Up North – en mångårig satsning med mål att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga bor och har en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Projektet drivs och stöttas av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse. Genom tvärsektoriella samarbeten och tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Doroteas kommun, utvecklas nya metoder som testas och slutligen implementeras för att öka ungas inflytande i sitt lokalsamhälle.

Som ett exempel i vårt mål att stärka ungas röster har vi tillsammans med vår samarbetspartner Fanzingo anställt lokala unga korrespondenter i våra samarbetskommuner med uppdraget att skildra livet som ung i de norrländska landsbygderna genom att lyfta inspirerande lokala förebilder och sprida ungas röster på sin ort. Du kan ta del av deras produktioner här.

Projektet präglas av entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft.

Nyfiken på att höra mer?

Anton Öhrlund
anton@youth2030.se
+46 70 35 100 68

ikon

#Rösträtt16

#RÖSTRÄTT 16

Nu river vi hinder mellan unga och makten!

För hundra år sedan fick kvinnor rätt att rösta i Sverige. Det brukar kallas att allmän och lika rösträtt infördes. Men – allmän och lika för vem?  Idag exkluderas 16- och 17-åringar från att rösta, enbart på grund av deras ålder. Nu när Sverige firar “100 år av demokrati” är det dags att även unga får full tillgång till sina demokratiska rättigheter.

Varannan ung uppger att den inte känner sig inkluderad i samhället. Vi måste minska glappet mellan politiker och unga, och trösklarna för ungas politiska deltagande behöver sänkas. Att ge unga rösträtt sänker inte bara trösklarna, utan tar bort dem.

Idag har ett tiotal länder sänkt rösträttsåldern till 16 år, till exempel Österrike, Skottland, Estland och Brasilien. Även i Tyskland, Malta och USA har 16-åringar rösträtt i vissa delar av landet.

De senaste 75 åren har det skett en rad sänkningar av rösträttsåldern i Sverige: 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och nu senast 1975 till 18 år.  Nu är det dags för nästa sänkning!

I maj 2021 lanserade vi, tillsammans med 10 organisationer inom ungdomsrörelsen och den vuxna barnrättsrörelsen, ett gemensamt upprop för att sänka rösträttsålder i Sverige. På störredemokrati.nu har vi samlat inspiration, fakta, forskning och aktivist-kit.

Vi är övertygade om att ungas kraft, engagemang och idéer gör demokratin starkare och bättre. Riv hinder mellan unga och makten med oss! Ta upp kampen och gå med i vårt nätverk för sänkt rösträttsålder! 

Olle Pallin-Cox
olle@youth2030.se
+46 70 771 24 39