Våra initiativ

Youth Up North

YOUTH UP NORTH

Nu stärker vi ungas inflytande i Norra Sverige!

År 2020 startades Youth Up North – en mångårig satsning med mål att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga vill bo och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Genom sektorsöverskridande samarbeten och tillsammans med Arjeplogs kommun, Bodens kommun och Doroteas kommun, kommer nya metoder att utvecklas, testas och slutligen implementeras för att öka ungas inflytande i sitt lokalsamhälle.

Projektet präglas av entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft.

Som en del i vårt mål att  stärka ungas röster har vi tillsammans med vår samarbetspartner Fanzingo anställt lokala unga korrespondenter i våra samarbetskommuner. Deras uppdrag är att skildra livet som ung i Norrlands landsbygd genom att lyfta inspirerande lokala förebilder och sprida ungas röster på sin ort. Du kan ta del av deras produktioner här.

Satsningen drivs av föreningen Youth 2030 Movement, tillsammans med Fanzingo. Bakom initiativet står Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.

Nyfiken på att höra mer?

Helena Forsgren
helena@youth2030.se
+46 76 832 36 61

ikon

#Rösträtt16

#RÖSTRÄTT 16

Nu river vi hinder mellan unga och makten!

För hundra år sedan fick kvinnor rätt att rösta i Sverige. Det brukar kallas att allmän och lika rösträtt infördes. Men – allmän och lika för vem?  Idag exkluderas 16- och 17-åringar från att rösta, enbart på grund av deras ålder. Nu när Sverige firar “100 år av demokrati” är det dags att även unga får full tillgång till sina demokratiska rättigheter.

Varannan ung uppger att den inte känner sig inkluderad i samhället. Vi måste minska glappet mellan politiker och unga, och trösklarna för ungas politiska deltagande behöver sänkas. Att ge unga rösträtt sänker inte bara trösklarna, utan tar bort dem.

Idag har ett tiotal länder sänkt rösträttsåldern till 16 år, till exempel Österrike, Skottland, Estland och Brasilien. Även i Tyskland, Malta och USA har 16-åringar rösträtt i vissa delar av landet. De senaste 75 åren har det skett en rad sänkningar av rösträttsåldern i Sverige: 1945 från 23 till 21 år, 1965 till 20 år, 1969 till 19 år, och nu senast 1975 till 18 år.  Nu är det dags för nästa sänkning!

Vi är övertygade om att ungas kraft, engagemang och idéer gör demokratin starkare och bättre. Riv hinder mellan unga och makten med oss! Ta upp kampen och gå med i vårt nätverk för sänkt rösträttsålder! 

Marica Määttä
marica@youth2030.se
+46 76 633 11 23